Vzory dokumentov

 

V prípade, že chcete doručiť Exekútorskému úradu vyhlásenie o svojich majetkových pomeroch prípadne iný dokument, prinášame vám pár užitočných vzorov, ktoré po úprave môžete použiť pre svoju potrebu. 

 

Žiadosť o splátkový kalendár

Vyhlásenie o majetku

Vzor poštového poukazu na účet