Užitočné vzory dokumentov na stiahnutie

 

V prípade, že chcete podať návrh na vykonanie exekúcie, alebo doručiť Exekútorskému úradu vyhlásenie o svojich majetkových pomeroch prípadne iný dokument, prinášame vám pár užitočných vzorov, ktoré po úprave môžete použiť pre svoju potrebu. Podľa toho či ste v postavení oprávneného (veriteľa) resp. povinného (dlžníka) si vyberte potrebný vzor v príslušnej sekcii.

 

"Pre oprávnených (veriteľov)"

 

"Pre povinných (dlžníkov)"